EMDR

Psicoterapia EMDR

La Psicoterapia Emdr és una Psicoteràpia d’alta eficiència, amb resultats inmediats i a llarg termini. Aporta una millora cognitiva, emocional y somàtica, rápidament reelabora una major connexió a nivell neuropsicològic: repara el processament de la informació, optimitza la conexió dels dos hemisferis i les diferents àrees cerebrals, també les relacionades amb les reaccions emocionals. Construi,

Psicoterapia EMDR Leer más »

EMDR en Crisi, Trauma i Emergències

Nova formació superada: «Taller EMDR en Crisi, Trauma i Emergències», del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Noves eines d’alta eficiència i validades científicament per seguir treballant estrés postraumàtic i situacions crítiques. EMDR és el tractament que recomana la OMS per al estrès postraumàtic. També obté bons resultats davant fòbies i millora del rendiment. I

EMDR en Crisi, Trauma i Emergències Leer más »

Scroll al inicio